Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η φήμη και το κύρος κάθε σύγχρονης επιχείρησης βασίζεται πλέον και στην ενεργή συμμετοχή και την ουσιαστική προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο. Στη Run Communications έχουμε εντάξει την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο ως στοιχείο της φιλοσοφίας μας. Προσφέρουμε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας σε οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ανάγκη επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, έχουμε αποφασίσει οι δράσεις μας να λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον (ανακύκλωση χαρτιού κλπ), τη βέλτιστη κατανάλωση ενέργειας και ετησίως δεσμεύουμε ένα χρηματικό ποσό για την ενίσχυση οργανώσεων που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.

 

Πρόγραμμα "ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ"


Στηρίζουμε το πρόγραμμα εθελοντικής μη-κερδοσκοπικής προσφοράς ιατρικής, οδοντιατρικής, φαρμακευτικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας «ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ», του Πανεπιστημίου Αθηνών, για άπορους, ανασφάλιστους και άλλες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού του λεκανοπεδίου Αττικής. Πρωταρχικός σκοπός του προγράμματος είναι να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για ιατρο-ψυχο-κοινωνική φροντίδα ατόμων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν επαρκώς την ιδία συμμετοχή τους σε αυτές.

 

Συνδρομή στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα


Ενισχύουμε σε ετήσια βάση την ΜΗ.ΚΥ.Ο. «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» που «τρέχει» σε όλο τον κόσμο και προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

 

Σύλλογος Προστασίας Αιμορροφιλικών


Έχουμε προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες μας στο Σύλλογο Προστασίας Αιμορροφιλικών και έχουμε δεσμευτεί να τον συνδράμουμε στις περιπτώσεις που έχει ανάγκες επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναλάβαμε τη διοργάνωση παρουσίασης του βιβλίου «ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΑ – αίμα – αιμοδοσία: σχέση ζωής», καθώς και την υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας με την παραγωγή Δελτίου Τύπου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αιμορροφιλίας.

 

Εξορθολογισμένη Χρήση Πόρων (ανακύκλωση χαρτιού κλπ)


Εφαρμόζουμε εσωτερικό πλάνο διαχείρισης σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ενισχύουμε τη διατήρηση πρασίνου στους χώρους εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό.